Vad är kiropraktik?

 • Kiropraktik består av diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseapparaten med fokus på rygg och bäcken. Kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiros” och ”praktikos” som betyder ”att göra för hand”.
 • Idag är kiropraktik den tredje största primärvårdsgruppen, efter läkare och tandläkare. Kiropraktik har utvecklats till en vetenskaplig behandlingsmetod som är säker och effektiv. Kiropraktorer är sjukvårdens specialister på att undersöka och behandla olika funktionella besvär från rörelseapparaten.

HUR ARBETAR EN KIROPRAKTOR?

 • Kiropraktorn arbetar huvudsakligen med det neuromuskuloskeletala systemet, vilket primärt innebär ryggraden, alla leder och muskler samt indirekt nervpåverkan. Kiropraktorn börjar med att undersöka ryggradens leder och muskler med händerna för att få information om eventuella spänningar eller låsningar i rörelseapparaten. En led som har en begränsad rörlighet kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar på kroppen. 
 • Det finns ett samspel mellan nervsystemet, som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion. Detta samspel utgör underlaget för kiropraktik.

VAD ÄR EN KIROPRAKTISK JUSTERING?

 • En kiropraktisk justering är en teknik vars syfte är att öka/normalisera rörligheten i en led som inte har normal rörlighet. Detta i sin tur leder till minskad irritation på omkringliggande strukturer. De flesta justeringar görs med kiropraktorns händer. Den kiropraktiska justeringen påverkar en leds funktion och därmed även muskulaturens funktion. 
 • Den vanligaste tekniken som en kiropraktor använder är kiropraktisk justering. Detta görs oftast i kombination med stretchning, triggerpunktsbehandling och rehab. 

VAD ÄR DET SOM SOM LÅTER VID EN BEHANDLING?

 • Vid en kiropraktisk manipulation ändras trycket inne i leden. När ledytorna snabbt separeras i en led kan detta resultera i att en gasbubbla bildas. Denna gasbubbla kan sedan expandera och brista samtidigt som ett ljud uppstår. Ljudet som uppstår kallas kavitation och är helt ofarligt.

VAD SÄGER FORSKNING OM KIROPRAKTIK?

 • Kiropraktiken är en modern medicinsk vetenskap som vilar på naturvetenskapliga principer, väl förankrade i dagens vetenskap. De förklaringsmodeller som används inom kiropraktiken vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen och utvecklas i takt med aktuell forskning. På senare tid har flera studier och rapporter granskat kiropraktisk behandling och slår fast att kiropraktisk behandling är evidensbaserad, säker och effektiv vård.

ÄR KIROPRAKTISK BEHANDLING SÄKER?

 • Kiropraktik är en mycket säker behandlings metod – när den utförs av legitimerad kiropraktor. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.

VILKA BESVÄR KAN EN KIROPRAKTOR BEHANDLA?

 • En kiropraktor behandlar skador och besvär som orsakas av störningar i leder, muskler och nerver. Alla individer är unika men exempel på vanliga åkommor som kiropraktorn behandlar är: molande ryggvärk, nackspärr, ryggskott, smärta mellan skulderbladen, spännings-huvudvärk, stela axlar och nacke, diskproblem, domningar och stickningar i armar och ben, förslitning i rygg/höft, ischias, migrän, whiplashskada och musarm.

KOMMER DEN KIROPRAKTISKA BEHANDLINGEN ATT GÖRA ONT?

 • Det gör sällan ont att få kiropraktisk behandling, men en del former av djup muskelmassage kan upplevas som obehaglig. Vissa tycker också att det känns lite obehagligt när det knakar.
 • Man kan känna sig lite trött och eventuellt må lite illa efteråt, men besvären brukar gå över ganska snabbt. De flesta får inga biverkningar alls. Kiropraktorer brukar ge rådet att man ska dricka mycket vatten efter behandlingen.
Min utbildning, kvalitetsäkring och försäkring

Jag är utbildad på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan. En utbildning som är legitimationsgrundande och står under Högskoleverkets tillsyn. Kiropraktor är sedan 2006 en namnskyddad titel. Legitimationen utfärdas av socialstyrelsen och kan ansökas om efter 5 års heltidsstudier. Jag arbetar också kontinuerligt med kvalitetssäkring i enlighet med vår branschförening KFS, Kiropraktiska Föreningen i Sverige. Min klinik innehar patient och ansvarsförsäkring.